ஒப்பந்தக்குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு. நகராட்சி தலைவர் குழுவின் தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் ஒப்பந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்.

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 திரு சௌந்தர்ராஜன் எஸ் நகரமன்ற தலைவர்
2 திரு திருநாவுக்கரசு ஏ ஆணையாளர்
3 திரு விஜயன் கே உறுப்பினர்