Hotels

HOTELS AND LODGES

Ambal Lodge Pollachi road,  Dharapuram 07947326553
Kuppanna Lodge 118/1,  Sri Kuppanna complex, Bye pass Road, Kannagi Nagar 9842701655
Sakthi Lodge 122 Pollachi Road,  Dharapuram 09003533723
Sree Amman Residency Pollachi Road,  Bye pass Corner, Dharapuram 04258 225504
Ambika Lodge Dasarapatti, Near Bus Stand, Dharapuram 04258 223353
Ponnu Nilayam Alangium Road,  Dharapuram 04258 220412
Sri Vinayaga Lodge 14/146,  R.S.P Nagar,  Dharapuram 9715757565
Swathi Lodge Pollachi Road,  Dharapuram 04258 220381
Sri Selvakumar Boarding and Lodging Bye pass Road,  Ellis Nagar, Dharapuram
Anna Sri Hotel 90,  Vel Tower,  Alangium Roundana, Bye Pass Road,  Dharapuram 09786041114
Kumutha Mess Church Road,  Dharapuram 8870745600