வரவு செலவு விவரங்கள்

2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் மதிப்பீடு அனைத்து பிரிவுகளின் தலைவர்களுடனும், கமிஷனருடனும் கலந்தாலோசித்த பின்னர் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருவாய் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட செலவினம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, கடலூர் நகராட்சியின் பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட உடல் நிலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

2015-16 ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் ஒட்டுமொத்த பற்றாக்குறை 31.59 ரூபாயும், 2016-17 நிதியாண்டிற்கான பற்றாக்குறை ரூ.803 (லட்சத்தின் அடிப்படையில்).

 

விளக்கம் 2018-19 (திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு) 2018-19 (பட்ஜெட் மதிப்பீடு)
வருமானம் 1111.23 1388
செலவு 1142.82 1585
பற்றாக்குறை (-)31.59 (-)803.00

2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் பற்றாக்குறை இருப்பதற்கான காரணம், முடிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கான நிலுவையில் உள்ள பில்கள் மற்றும் பணிகள் முன்னேற தேவையான ஏற்பாடுகள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு திட்டப் பணிகளுக்கான பில்கள் செலுத்துதல். நிதி நிலைகளின் பகுப்பாய்வு மிகப்பெரிய பற்றாக்குறைக்கான காரணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. இது முந்தைய கணக்கியல் ஆண்டின் செயல்பாடுகள் காரணமாகும். கடந்த ஆண்டு நிலுவையில் உள்ள நிலுவைத் தொகைகள் அனைத்தும் 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட்டில் முழுமையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

வரி நிர்வாகத்தை மறுசீரமைப்பதன் மூலம் நிதி நிலையை உயர்த்துவதற்கான கூடுதல் நடவடிக்கைகளையும், முறையான வருவாய் நிர்வாகத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டபின் தற்போதைய வரவு செலவுத் திட்டம் வந்துள்ளது. கட்டிட உரிமம் மற்றும் மேம்பாட்டுக் கட்டணங்கள் போன்றவற்றின் கீழ் கட்டுமானங்கள், சட்டத்தின் விதிகளுக்குள்.

பட்ஜெட் குடிமக்களின் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் நலனை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மூலதன மற்றும் வருவாய் செலவினங்களுக்கு போதுமான ஏற்பாடுகள் வழங்கப்படுகின்றன, இது அடுத்த ஆண்டு நகரத்தின் சமூக மேலாண்மை மற்றும் பொருளாதார மேலாண்மைக்கு இடையிலான வருவாய் மதிப்பைக் கொண்டுவருவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் வளங்களை மேம்படுத்துவதற்கான புதுமையான முறையை கொண்டுவருவதன் மூலம் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் வளத்தில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவதையும் பட்ஜெட் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. வளங்களை அணிதிரட்டுவதற்கு இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்போது, ​​குடிமக்களும் சரியான அச்சில் பயிற்சியை எடுத்து, குடிமை அமைப்பின் முயற்சிகளில் பங்கேற்கும்போது இது மனதில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது சம்பந்தமாக, மக்களின் மனநிலையை மறுசீரமைப்பதற்கான ஒரு பொறிமுறையை உருவாக்க வேண்டும்.