பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 மகாதேவன் . கே நகராட்சி பொறியாளர்
2 கலைவாணி .எம்.என் உதவி பொறியாளர்
3 பாரதி இளநிலை பொறியாளர்
4 நாகராஜன் இளநிலை பொறியாளர்
5 காலிப்பணியிடம் வரைவாளர்
6 பானுப்ரியா .ஆர் பணி ஆய்வாளர் – 1
7 முத்தையா. ம பணி ஆய்வாளர் – 2
8 காலிப்பணியிடம் எலக்ட்ரிகல் சூப்பரின்டென்ட்
9 முருகவேல் .டி மின்கம்பியாளர்
10 மணி .டி மின்கம்பியாளர்
11 கார்த்திகேயன் .டி மின்கம்பியாளர்
12 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
13 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
14 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர்
15 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
16 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
17 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
18 கிருஷ்ணராஜ் .என் மின்கம்பி உதவியாளர்
19 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
20 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
21 செல்வராஜ் .பி ஓட்டுனர்
22 கலைசெல்வன் .ஏ ஓட்டுனர்
23 சத்தியமூர்த்தி .பி ஓட்டுனர்
24 காலிப்பணியிடம் ஓட்டுனர்
25 காலிப்பணியிடம் குழாய் ஆய்வாளர்
26 தமோதரன் .எஸ்.ஆர் பிட்டர்
27 காலிப்பணியிடம் நீரூற்று கிளீனர்
28 காலிப்பணியிடம் நீரூற்று கிளீனர்
29 ஹரி பத்மநாபன் .ஏ நீரூற்று கிளீனர்
30 சிவமாலினி .ஜே குழாய் திருகுநர்
31 மணிபிரபு .பி குழாய் திருகுநர்
32 காலிப்பணியிடம் கேங் மஸ்டூர்
33 காலிப்பணியிடம் கேங் மஸ்டூர்
34 காலிப்பணியிடம் கேங் மஸ்டூர்
35 காலிப்பணியிடம் கேங் மஸ்டூர்
36 காலிப்பணியிடம் எலக்ட்ரானியன் – 1
37 காலிப்பணியிடம் எலக்ட்ரானியன் – 2
38 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாளர் – 2
39 காலிப்பணியிடம் உதவி – 2