உதவி மையம்

Police Station 

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் 04142- 284330
மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் 04142-284354
மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு 04142-284353
துணைக்காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், 04142-284355
மாவட்ட குற்ற பிரிவு 04142-284332
மாவட்ட குற்ற ஆவண காப்பகம் 04142 – 284339
நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவு 04142-220053
சமூக நீதி மற்றும் மனித உாிமைகள் அமைப்பு 04142-284347
பொருளாதர குற்ற தடுப்பு பிாிவு 04142-296101
ஆயுத படை-கடலூா் 04142-284336
கடலூர் புதுநகர் காவல் நிலையம் 04142-284356
தேவனாம்பட்டினம் காவல் நிலையம் 04142-296166
திருப்பாதிரிபுலியூர்  காவல் நிலையம் 04142-235271
கடலூர் முதுநகர்  காவல் நிலையம் 04142-297681
கடலூர் துறைமுகம்  காவல் நிலையம் 04142-297680
அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், கடலூர் 04142-284334
போக்குவரத்து பிரிவு, கடலூர் 04142-284334
கட்டுப்பாட்டு அறை, கடலூர் 04142-284341
மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு,      கடலூா் 04142-297688

 Fire Station 

கடலூர் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணி நிலைய 04142-293301
04142-295101
கடலூர் சிப்காட் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணி நிலையம் 04142-239242