ஆணையாளர்

பெயர் திரு.  எம். காந்திராஜ்
அலுவலக முகவரி மாநகராட்சி அலுவலகம்

கடலூர் – 607001

தொலைபேசி 04142 – 230021
மெயில் commr.cuddalore@tn.gov.in