அம்ருட் திட்டம்

 

 

அம்ருட் திட்டம் 2016-17

வேலையின் பெயர் குழந்தைகள்  மற்றும் விளையாட்டு பூங்கா
நிர்வாக அனுமதி எண் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர்,  TUFIDCO, சென்னை

Roc.No.TUFIDCO/AMRUT/1941-1965/AM(M)/ 2017  தேதியிட்ட:  17.02.2017

மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 264.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 25.10.2017
பணி ஆணை தேதி 21.11.2017
தற்போதைய வேலையின் நிலை 4 பணிகள் முடிவுற்றது.  1 பணி நடைபெற்று வருகிறது
இதுவரை செலவினம் ரூ .211.60 லட்சம்

அம்ருட் திட்டம் 2017-20

வேலையின் பெயர் குழந்தைகள்  மற்றும் விளையாட்டு பூங்கா
நிர்வாக அனுமதி எண் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர், TUFIDCO, சென்னை. Roc.No.TUFIDCO / AMRUT / 823 / AM (M) / 2017 தேதியிட்ட: 20.11.2017
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 255.96 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 19.01.2018
பணி ஆணை தேதி 04.05.2018
தற்போதைய வேலையின் நிலை 5 பணிகள் நிறைவடைந்தன
இதுவரை செலவினம் ரூ .195.28 லட்சம்