பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

துப்புரவு அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். துப்புரவு ஆய்வாளர்கள், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் துப்புரவுத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி துப்புரவு அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலியிடம் துப்புரவு அலுவலர்
2 R.ராமசந்திரன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 S.சுந்தர்ராஜ் ஓட்டுநர்
4 V.ராஜகுமார் ஓட்டுநர்
5 N.செல்வகுமார் ஓட்டுநர்
6 B.மணி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 R.ஐரின் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 M.பெர்க்மான்ஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 T.ராதாகிருஷ்ணன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
Maternity Home
1 Y.மேரி ஜெயஷீலா மகப்பேறு உதவியாளர்
2 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா