நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள்

 

வார்டு எண். பெயர் விலாசம் கைபேசி எண் கட்சி பெயர் புகைப்படம்
1 திருமதி.செ.ஷீலா ஜெயந்தி 28/92, நரிக்கல், பூக்குழி, குளச்சல். 9486652279 திமுக
2 திரு.சி.சுரேஷ் குமார் 1-210/1, சிறுகாட்டுவிளை, சாஸ்தான்கரை, குளச்சல் 9488282800 பாஜக
3 திரு.எஸ்.ரமேஷ் 2-225/1, பர்னட்டிவிளை, குளச்சல் 9443002586 சுயேட்சை
4 திருமதி.கா.செல்வகுமாரி 2-71, மாதனாவிளை, குளச்சல் 9597781125 பாஜக
5 திரு.ரா.ஆறுமுகராஜா 22/2, ஆறுமுகா இல்லம், மெயின்ரோடு, குளச்சல். 9442454150 அஇஅதிமுக
6 திருமதி.ஷே.குறைஷா பீவி 29/123கே2, காமராஜர் சாலை, குளச்சல் 9486451807 சுயேட்சை
7 திருமதி.து.தனலெட்சுமி 17-130/5, நரிக்கல் மார்க்கெட் ரோடு, குளச்சல் 9944192749 பாஜக
8 திரு.செ.வினேஷ் 26/140, அழகனார் கோட்டைவிளை, குளச்சல் 9486455565 சுயேட்சை
9 திருமதி.ச.ஷெர்லி பிளாரன்ஸ் 24/10, களிமார், குளச்சல் 9443110215 சுயேட்சை
10 திருமதி.வே.கோமளா 23/31, நெசவாளர் தெரு, குளச்சல் 9488453700 இதேகா
11 திரு.அ.நசீர் 20/64, செட்டிவிளை, குளச்சல் 9486400356 திமுக
12 திருமதி.ச.சஜீலா 3-24எச், பர்னட்டிவிளை, குளச்சல் 9042494220 சுயேட்சை
13 திருமதி.ப.சந்திர வயோலா 2-272/2, பர்னட்டிவிளை, குளச்சல் 9442364175 திமுக
14 திரு.அ.அஜின் ரூத் 7/34, கொட்டில்பாடு, குளச்சல் 9342465515 திமுக
15 திரு.மு.அப்துல் ரஹீம் 20/96எ,இலப்பவிளை, குளச்சல் 9442308775 திமுக
16 திருமதி.சு.அ.சுஜித்ரா 4/35, சன்னதி தெரு, குளச்சல் 9629470696 பாஜக
17 திரு.அ.அன்வர் சாதத் 23-33, நெசவாளர் தெரு, குளச்சல் 7639557363 சுயேட்சை
18 திருமதி.எஸ்.ஷீனத் பாத்திமா 26/63எ, செட்டிவிளை, குளச்சல் 7708682237 இதேகா
19 திருமதி.ஜி.திலகா 25-37, ஈழக்காணிவிளை, குளச்சல் 9487121537 திமுக
20 திரு.பி.லாரன்ஸ் 13-92, துறைமுகத்தெரு, குளச்சல் 9994930584 திமுக
21 திருமதி.எஸ்.மேரி 9-158/1, துறைமுகத்தெரு, குளச்சல் 9443537769 திமுக
22 திரு.சா.ஜாண்சன் 14-6, துறைமுகத்தெரு, குளச்சல் 9443522853 திமுக
23 திரு.ஆ.ஜாண் பிரிட்டோ 10-5எ, மரமடித்தெரு, எண்.5, குளச்சல் 9566539490 திமுக
24 திரு.ப.பனிகுருசு 8-39,கொட்டில்பாடு, குளச்சல் 9489515907 திமுக