விடுதிகள்

1.  ஶ்ரீ விக்னேஷ்  ஹோட்டல்

     நகராட்சி அலுவலக தெரு

     சின்னமனுர்-625515

 

2.   லட்சுமி லஞ்ச் ஹோம்     

      மெயின் ரோடு

      சின்னமனுர்-625515

 

3.   அழகு  ஹோட்டல்

      மெயின் ரோடு

      சின்னமனுர்-625515