மருத்துவமனைகள்

.எண் மருத்துவமனையின் பெயர் வார்டு நிபுணர் முகவரி
1 N.K.P. தாயார் அரசு மருத்துவமனை 3 இருதய மற்றும் பொது மருத்துவர் முத்தாலம்மன் கோவில் தெரு. சின்னமனுர்
2 செண்பகம் மருத்துவமனை 8 பொது மருத்துவர் வடக்கு ரத வீதி. சின்னமனுர்
3 முத்து மருத்துவமனை 8 பொது மருத்துவர் வடக்கு ரத வீதி. சின்னமனுர்
4 மீனாட்சி மருத்துவமனை 9 பொது மருத்துவர் தேரடி தெரு,சின்னமனுர்
5 ரேவதி மருத்துவமனை 9 பொது மருத்துவர் தேரடி தெரு,சின்னமனுர்
6 ஜெயலெட்சுமி மருத்துவமனை 9 பொது மருத்துவர் மார்க்கையன் கோட்டை ரோடு சின்னமனுர்
7 அன்பு மருத்துவமனை 11 பொது மருத்துவர் நகராட்சி அலுவலக தெரு, சின்னமனுர்
8 கோபி நாத் மருத்துவமனை 11 பொது மருத்துவர் அக்ரஹாரம், சின்னமனுர்
9 திருவள்ளுவ பல் மருத்துவமனை 11 பல் மருத்துவர் அக்ரஹாரம், சின்னமனுர்
10 நகராட்சி மகபேறு மருத்துவமனை 11 பொது மருத்துவர் குருக்கள் பள்ளி தெரு, சங்கிலியார் திடல், சின்னமனுர்
11 கல்யாண் மருத்தவமனை 11 பொது மருத்துவர் அக்ரஹாரம், சின்னமனுர்