பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் உதவுகிறார்கள்.

.எண்

 

பெயர் (திரு/திருமதி)

 

பதவி

 

பொது சுகாதாரப்பிரிவு
1 எஸ்.பால்பாண்டி சுகாதார ஆய்வாளர்
2 ச. முத்தையா சுகாதார மேற்பார்வையாளர்
3 நாகேந்திரன் சுகாதார மேற்பார்வையாளர்
4 சு. தர்மராஜ் சுகாதார மேற்பார்வையாளர்
5 தவசி களப்பணியாளர்
5 எ. கோடீஸ்வரன் ஓட்டுநர்
6 பி.பாக்கியராஜ் ஓட்டுநர்
7 காலியிடம் ஓட்டுநர்
மகப்பேறு பிரிவு
1 காலியிடம் மருத்துவ அலுவலர்
2 எம். ராணி செவிலியர்
3 எஸ். தவமணி பியூலா செல்வராணி செவிலியர்
4 காலியிடம் செவிலியர்
5 எஸ். தமிழ்செல்வி ஏ.என்.எம்
6 காலியிடம் ஏ.என்.எம்
7 காலியிடம் ஏ.என்.எம்
8 காலியிடம் ஏ.என்.எம்
9 காலியிடம் கணினி உதவியாளர்