பேருந்து நிறுத்தம்

 

வழிதடம் 19  எண்ணம்
கடைகள் 42 எண்ணம்
கிளாக் அறை 1 எண்ணம்
காத்திருப்பு அறை 3 எண்ணம்
காவலர் அறை 1 எண்ணம்
உதவி மையம் 1 எண்ணம்
முன்பதிவு மையம் 1 எண்ணம்
நடத்துநர் மற்றும் ஓட்டுனர் அறை 1 எண்ணம்
ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கழிப்பறை 2 எண்ணம்
குடிநீர் வசதி  
தெருவிளக்கு வசதி