பல்பொருள் அங்காடிகள்

  

துணிக் கடைகள்

நாராயணன் அன் சன்ஸ் துணிக் கடை மெயின் ரோடு, சின்னமனுர்
சிவசக்தி துணிக் கடை மெயின் ரோடு, சின்னமனுர்
நாராயணன் அன் கோ துணிக் கடை மெயின் ரோடு, சின்னமனுர்
மகாராஜா துணிக் கடை மெயின் ரோடு, சின்னமனுர்
சரண்யா துணிக் கடை மெயின் ரோடு, சின்னமனுர்

கேஸ் ஏஜென்சிஸ்

ரத்னா  கேஸ் ஏஜென்சிஸ்

 

மெயின் ரோடு, சின்னமனுர் 04554-249049

நகை கடைகள்

ஜெயராணி  ஜீவல்லர்ஸ் SPK  ரோடு, சின்னமனுர் 04554-247163
வெங்கடேஸ்வரா ஜீவல்லர்ஸ் SPK  ரோடு, சின்னமனுர் 04554-247236
வசந்தா ஜீவல்லர்ஸ் SPK  ரோடு, சின்னமனுர் 04554-247307
வசந்தா ஜீவல்லர்ஸ் SPK  ரோடு, சின்னமனுர் 04554-247325
கருப்பையா ஜீவல்லர்ஸ் SPK  ரோடு, சின்னமனுர் 04554-247321