நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள்

 

வார்டு எண்

நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள் பெயர்

(திரு/திருமதி)

வீட்டு முகவரி

கைபேசி எண் புகைப்படம்
1 திரு. சேது . ஆர்

20-A , 2  வது தெரு

கீழபூலானந்தபுரம்

9789641654
2 திரு. சேர்மத்துரை. எஸ் 13, பொன்நகர்

சின்னமனூர்

9894593424
3 திரு. நைனார் முகமது .கே 57-1,

சாமிகுளம் 2 வது தெரு

சின்னமனூர்

9865879786
4 திரு. பரிமளா .த

13,

காந்திநகர் காலணி 2 வது தெரு, சின்னமனூர்

9750130866
5 திரு. பெருமாள் .இரா 181, சாமிகுளம் 2 வது தெரு

சின்னமனூர்

7448886115
6 திருமதி. ராஜம்மாள் .சி 3/8, காந்திநகர் காலணி 7வது தெரு

சின்னமனூர் 

8428881473
7 திருமதி. அம்மாபிள்ளை. ம 34/1, வி.ஓ.சி 1 வது தெரு

சின்னமனூர் 

 

9894432522
8 திருமதி. ராஜலெட்சுமி. பா 100/88 ,  ஸ்வீப்பர் காலணி

சின்னமனூர்

9790363408
9 திருமதி. நதியா .வீ 21, ஊராட்சி ஒன்றிய தெரு, சின்னமனூர்  9087475913
10 திரு. ஜெகதீஸ்சன். ரா வடக்கு அய்யனார் கோவில் தெரு, சின்னமனூர் 9942868007
11 திருமதி. வேலுதாய். பா 50, வி.ஓ.சி 3 வது தெரு

சின்னமனூர் 

9865782839
12 திருமதி. கிருஷ்ணவேணி . பி 11, கந்தையா தெரு

சின்னமனூர் 

9865962450
13 திருமதி. உமாராணி.சு 4/1, ஜானகி ராமன் வளாகம் ,மின் நகர், சின்னமனூர்  9566756836
14 திருமதி. கவிதாராணி.தா 138/86, கிழக்கு ரதவீதி,சின்னமனூர் 9865130028
15 திருமதி. முத்துமாரியம்மாள் .நா 7/13, ஸ்ரீ ரெங்கன் தெரு, சின்னமனூர்  9363043465
16 திருமதி. ஜெயந்தி.ச 4/5, ஆர்.சி. பள்ளி கிழக்கு தெரு, சின்னமனூர்  9865541659
17 திருமதி. சரஸ்வதி. கி 12/3, ராஜா ரைஸ் மில் 1 வது தெரு, சின்னமனூர்  8610369496
18 திரு.பிச்சைகனகபதி. வா 35, ராஜா ரைஸ் மில் 1 வது தெரு, சின்னமனூர்  9600219850
19 திருமதி. செண்பகம் .ஒ 416, சீப்பாலக்கோட்டை ரோடு, சின்னமனூர் 9345989918
20 திருமதி. சுப்புலெட்சுமி.பி 302/145,  வாசகம் தெரு, சின்னமனூர்  9894133880
21 திரு. முத்துக்குமார் .ந 2, சாமிகுளம் 2 வது தெரு, சின்னமனூர்  9443136065
22 திருமதி. செல்வி .எம் 68A. விஸ்வன்குளம்

சின்னமனூர்

 

9942587303
23 திருமதி.  தமிழ்செல்வி .கே 70/84, கஸ்பா ரோடு, சின்னமனூர்  9442293600
24 திரு. அமீனுதீன் அகமதுகான் .பி 23, தெற்கு முஸ்லீம் தெரு

கே.கே.குளம்

சின்னமனூர்

 

9894191962
25 திருமதி. அய்யம்மாள் .ரா 65/25,  தெற்கு தெரு, சின்னமனூர் 6374120771
26 திரு. தவசி.டி 59, வேலு தெரு

சின்னமனூர்

 

9750434308
27 திரு. ராஜீவ். எம் 37F/1A, கிழக்கு தெரு அய்யனார் புரம், சின்னமனூர்

9486619052