ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு.டி.டி.கோபிநாத்

ஆணையாளர்


அலுவலக முகவரி நகராட்சி அலுவலகம்

மெயின் ரோடு

சின்னமனுர் 625515

தொலைபேசி 04554-247320
மெயில் commr.chinnamanur@tn.gov.in