Storm Water Drains

Sl. No. Month & Year of Construction Name of the Road and Street in which Drains area available and used Width of the Drain in Mtr. Length of the Drain in Mtr. Total Cost
1 2 3 4 5 6
1 1999 Old Buvanagiri Road 0.8 300 200000
2 1999 Barathi Street 0.45 111 60000
3 1998 Kanniraman St. 0.98 860 180000
4 1998 Barathi Street Poonthotam 0.3 92 90000
5 1998 Arunthathi St. 0.68 114 60000
6 1998 Shiva Shanmugam St., 0.7 250 160000
7 1995 Sammandakara St, 0.8 180 140000
8 1990 Karaikattu St. 0.7 380 68000
9 1995 Anandan st. 0.7 280 45000
10 1999 Sambandhakara St. Lane 0.7 60 40000
11 1990 Muthu Manickam St. 0.75 100 75000
12 1990 Guru St. 0.7 15 4000
13 1998 Parangithottam Main Road 0.7 250 200000
14 1998 Meenavar Colony 0.7 360 180000
15 1995 Gayathri Amman Koil St. 0.7 308 70000
16 1998 Meenavar Colony Ist Cross St. 0.8 150 60000
17 1990 North Main Road 0.8 800 230000
18 2000 Kallukadai Lane I . 141 125000
19 2000 Kallukadai Lane II 0.7 150 260000
20 2000 Bombai Amman Thottam 0.7 190 150000
21 1994 Puliyan Thoppu 0.7 100 65000
22 1999 Vadakku Vaduka Street 0.7 60 30000
23 1990 Thillai Amman Koil St. 0.7 264 130000
24 1990 Vengan St. 0.8 290 140000
25 1999 Vageesa Nagar Odakarai 0.7 300 120000
26 1992 Subramanian St. 0.7 152 70000
27 1990 Kariaperumal Kvl st., 0.7 294 80000
28 1999 Mana st. 0.7 190 160000
29 1989 16 Pillar  Mandapam  St. 0.7 90 25000
30 1990 Kalanatha samy kvl st. 0.7 100 40000
31 1994 Karaikattu Sockalingam st. 0.7 184 75000
32 1993 Kollumettu lane 0.7 80 45000
33 1988 Ambalathadi madam st. 0.7 120 80000
34 1992 Sivakami amman kvl st. lane 0.9 70 45000
35 1999 Veera Ragavan St. 0.7 163 140000
36 1991 Chinna Gajiar St. 0.7 283 73000
37 1991 Jawahar st. 0.7 366 68000
38 1998 Lalkhan St. 0.7 80 70000
39 1990 Peria Vania st. 0.7 45 71000
40 1999 Kattu Bhava lane 0.7 65 48000
41 1991 Ayan st. 0.7 48 18000
42 1999 Annikaran st. 0.7 100 60000
43 1991 Katha st. 0.7 122 40000
44 1988 Aria lane 0.7 150 18000
45 1992 Periyar st. 0.7 400 80000
46 1997 Throwpathi amman kvl st. 0.7 135 67000
47 1988 Thiruvalluvar st. 0.7 176 65000
48 1997 Eda St. 0.7 641 200000
49 1999 Eda St. 0.7 100 15000
50 1997 Anatheeswara Kvl mada vilaham 0.7 131 120000
51 1999 Perambalam lane 0.7 30 50000
52 1999 Ellai Amman kvl poonthottam 0.7 126 25000
53 1997 Ellai Amman Kvl Madavilaham 0.7 136 22000
54 1990 Vellaian Lane 0.7 25 12000
55 1987 Ellaiamman kvl st. 0.7 250 62500
56 1987 Viswanathan Lane 0.7 25 10000
57 1988 Thagam Theertha pillaiyar kvl st. 0.7 100 40000
58 1985 Peria Gajiar st. 0.7 130 18000
59 1988 Nellu Kadai st. 0.7 75 12000
60 2000 Elamaiyakkinar kvl st. west 0.7 240 125000
61 1992 Chinna st.. 0.7 45 23000
62 1988 Elamaiyakkinar kvl st. east 0.7 150 60000
63 1999 Bhava St. 0.7 61 20000
64 1990 Veerapathra samy kvl st. 0.7 80 18000
65 1999 Kothaval st. 0.7 60 75000
66 1999 Manvetti Packiri lane 0.7 30 18000
67 1988 Kothaval Station st. 0.7 60 28000
68 1999 Theradi Kaddai st. 0.9 160 80000
69 2000 Theradi Pillaiyar kvl st. 0.7 183 60000
70 1985 Meikaval st. 0.7 257 28000
71 1984 Kamaleeswaran kvl st. 0.7 25 25000
72 1983 Nethaji st. 0.7 148 28000
73 1988 VOC st. 0.7 380 60000
74 1996 Govindha samy st. 0.7 220 55000
75 1989 Gandhi nagar 0.7 360 70000
76 1999 Kothangudi st. 0.7 78 60000
77 1999 Anna st. 0.7 725 172000
78 1991 Kumaran st. 0.7 110 40000
79 1990 Sathapadi st. 0.7 92 25000
80 1998 Mariamman kvl st. 0.7 60 14000
81 1985 Phol Narayanan st. 0.7 200 50000
82 1990 Malai katti st. 0.7 130 50000
83 1986 Perumal st. 0.7 194 45000
84 1988 Bajanai madam st. 0.7 89 16000
85 1988 Veera pathra samy kvl st. lane 0.7 62 18000
86 1999 Thirpattan st. 0.7 150 115000
87 1989 Silambanathan st. 0.7 76 12000
88 2000 Mannargudi road st. 0.7 130 60000
89 2003 Mannargudi road st. 0.7 170 110874
90 1991 Sunnambukara st. 0.7 190 45000
91 1999 Angalamman koil st. 0.7 167 160000
92 2000 Vanakara st. 0.7 174 70000
93 2000 Appavu st. 0.7 200 100000
94 1991 Omakulam road st. 0.7 80 60000
95 1995 Kalaivanar nagar 0.7 140 70000
96 1985 MIN nagar 2 300 300000
97 1991 Soma sundaram st. 0.7 126 18000
98 1995 Lalpet st. 0.7 210 15000
99 1994 Senguttan st. 0.7 263 14000
100 1993 silambanathan lane 0.7 169 18000
101 1986 Kanaka sabai nagar 0.7 300 60000
102 1985 Saba nayagar st. 0.9 800 160000
103 1999 Vaippu lane 0.7 77 18000
104 1995 Gnanaprakasam st. 0.7 137 60000
105 1998 Meenavar colony 0.7 150 60000
106 1997 Meenavar colony Main cross 0.7 100 27000
107 1997 Meenavar colony I – 3 cross 0.7 120 145000
108 1997 MIN nagar Ist cross 0.7 80 54000
109 1998 TVK st. 0.7 113 60000
110 1999 Kamatchi amman kvl st. 0.7 350 200000
111 1989 Sunday madam st. 0.7 187 60000
112 1988 Thoppain st. 0.7 100 40000
113 2000 Vizhal katti pilliar kvl st. 0.7 400 120000
114 1994 Kunjitha moorthy vinayagar kvl st. 0.7 290 60000
115 1989 Ilamaiyakkinar kvl st. south 0.7 100 17000
116 1989 Muthu st. 0.7 120 22000
117 1985 S P koil st. 0.9 600 150000
118 2001 Old Bhuvanagiri Road. 0.9 36 33300
119 2003 Sunday Madam st 1.8 195 390847
120 2001 Malaikatti street 0.9 1.63 77210
121 2001 Annakulam N.Bank 0.7 88 73623
122 2001 Vagheesa Nagar 0.76 64 31117
123 2001 Bharathi st. Poonthottam 0.76 155 53115
124 2001 Kanagasabai Ngr 0.76 300 544305
125 2002 Sabanayagar st 0.76 300 504608
126 2002 MIN Nagar 0.76 120 284834
127 2003 Muthumanikkam st & jawahar st link road 0.75 18 19173
128 2003 North main road 1.00 40 78574