பொது பிரிவு

செங்கல்பட்டு முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 பா.சந்திரிகா மேலாளர்
2 கீதா ஜி கணக்கர்
3 ஏழுமலை பெ உதவியாளர்
4 க . வரதராஜன் உதவியாளர்
5 க . ராஜவேலன் இளநிலை உதவியாளர்
6 ஜி.சிங்காரம் இளநிலை உதவியாளர்
7 எ.அன்னமேரி இளநிலை உதவியாளர்
8 சு.பாலாஜி இளநிலை உதவியாளர்
9 தே.விண்ணரசி இளநிலை உதவியாளர்
10 பி.லிடியா செல்வகுமாரி இளநிலை உதவியாளர்
11 கே.அசோக் குமார் இளநிலை உதவியாளர்
12 ஆர்.கபிலன் இளநிலை உதவியாளர்
13 பி எம் டெய்சி ராணி இளநிலை உதவியாளர்
14 ஏ.கீர்த்திகா இளநிலை உதவியாளர்
15 புஷ்பராஜ் இ அலுவலக உதவியாளர்
16 எஸ்.முத்தம்மாள் அலுவலக உதவியாளர்
17 ஆர் வேதகிரி இளநிலை உதவியாளர்
18 காலிப்பணியிடம் தட்டச்சர்
19 எம் பிரியா பதிவறை எழுத்தர்
20 நரேந்திரன் பதிவறை எழுத்தர்
21 தீனதயாளன் கே இரவு காவலர்