உதவி மையம்

Police Station 

நகர காவல் நிலையம் 044-27424423, 100
தாலுக்கா காவல் நிலையம் 044-27424325
மகளிர் காவல் நிலையம் 044-27431441

 Fire Station 

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறை 044-27431299, 101