ரயில், பேருந்து கால அட்டவணை

Train Schedule  from Erode Junction (14 Kms from Bhavani)

Train name (no.) passing via Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Erode Junction
Tpty Cbe Express (12757) 20:35 20:40 5 min Y N Y N N Y N
Tirupathi Express (12758) 07:25 07:30 5 min N Y N N Y N Y
Chennai Express (06018) 21:05 21:10 5 min N N N Y N N N
Nagercoil Express (06083) 02:30 02:50 20 min N N N Y N N N
Chennai Express (06084) 21:25 21:40 15 min N Y N N N N N
Chennai Express (06060) 21:30 21:35 5 min N N Y N N N N
Mangalore Express (06015) 04:15 04:20 5 min N N N N Y N N
Bangalore Express (06516) 07:15 07:40 25 min N N N N N N Y
Chennai Express (06016) 01:15 01:20 5 min N N N N N Y N
Coimbatore Express (06618) 22:45 22:50 5 min N N Y N N N N
Nagercoil Express (06617) 02:25 02:30 5 min N Y N N N N N
Ypr Tpj Express (06521) 07:10 07:35 25 min N N N N N Y N
Coimbatore Express (06037) 04:30 04:35 5 min Y N N N N N N
Coimbatore Express (06039) 04:25 04:30 5 min N N Y N N N N
Ak Qln Special (07507) 17:00 17:20 20 min N N N N Y N N
Bza Qln Special (07213) 17:00 17:20 20 min N N Y N N Y N
Qln Bza Express (07214) 15:40 16:05 25 min Y N N N Y N N
Nzb Qln Special (07613) 12:45 13:00 15 min N N N N N Y N
Narsapur Express (07218) 11:45 12:00 15 min N N N N N Y Y
Bza Qln Special (07219) 13:15 13:35 20 min N N Y Y N N N
Vijayawada Express (07220) 11:45 12:00 15 min N N N N Y Y N
Hyb Qln Special (07107) 12:45 13:00 15 min Y N N Y N N Y
Chennai Express (06040) 17:20 17:30 10 min N N N Y N N N
Chennai Express (06042) 17:20 17:25 5 min N N N N N N Y
Chennai Express (06012) 06:00 06:10 10 min N N N N N Y N
Mas Ncj Express (06005) 04:30 05:35 65 min N N N Y N N N
Coimbatore Express (06615) 02:30 02:35 5 min N N Y N N N N
Mao Mas Special (06002) 05:50 06:00 10 min Y N N N N N N
Chennai Superfast Express (06616) 02:00 02:05 5 min N Y N N N N N
Kochuveli Express (06011) 02:25 02:30 5 min N N N N Y N N
Ypr Ers Express (06543) 05:30 05:35 5 min N N N N N N Y
Kcg Maq Special (07606) 00:20 00:25 5 min N Y N N N N N
Bangalore Express (16322) 02:35 02:40 5 min N N Y N N N N
Trivandrum Express (16321) 22:20 22:25 5 min N N N Y N N N
Ernakulam Express (16865) 23:00 23:05 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Vskp Qln Special (08569) 04:20 04:25 5 min N N N Y N N N
Solapur Express (06553) 00:20 00:25 5 min N N N N N Y N
Hyb Qln Special (07166) 12:30 12:50 20 min N Y N N N N N
Madgaon Express (06003) 02:30 02:35 5 min N N N N N N Y
Tuticorin Express (16732) 03:15 03:25 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Bangalore Express (06314) 06:50 07:10 20 min N N N Y N N N
Kochuveli Express (06313) 22:30 23:00 30 min N N N N Y N N
Santragachi Express (06318) 19:10 19:15 5 min N N N N N Y N
Mas Cbe Express (06625) 18:40 18:50 10 min N N N N Y N N
Nagercoil Express (16537) 05:45 05:55 10 min N N N Y N N N
Bangalore Express (16538) 21:25 21:35 10 min N N N N N Y N
Maq Kcg Express (07605) 06:10 06:15 5 min N N Y N N N N
Cgl Cbe Express (06627) 00:40 01:00 20 min Y N Y N N N N
Cgl Cbe Express (06629) 00:40 01:00 20 min N Y N N Y N N
Cbe Cgl Express (06630) 17:20 17:40 20 min Y N N Y N N N
Coimbatore Express (06634) 12:00 12:05 5 min N N N Y N N N
Cbe Tpj Express (06635) 05:30 05:35 5 min N N N Y N N N
Coimbatore Express (06636) 12:00 12:05 5 min N N N N N N Y
Nagercoil Express (06309) 18:20 18:40 20 min Y N N N N N N
Cgl Cbe Express (06631) 00:40 01:00 20 min N N N N N N Y
Cbe Cgl Express (06632) 14:15 15:10 55 min N N N N N Y N
Trichy Express (06633) 05:30 05:35 5 min N N Y N N N N
Vskp Snsi Special (08567) 18:00 18:02 2 min N N N Y N N N
Snsi Vskp Special (08568) 19:20 19:25 5 min N N N N Y N N
Adb Qln Special (07509) 17:10 17:30 20 min N N N N Y N N
Krmr Qln Special (07113) 17:10 17:30 20 min Y N N N N N N
Ns Qln Special (07217) 14:10 14:30 20 min Y Y N N N N N
Ernakulum Express (06345) 20:50 20:55 5 min N N N N Y N N
Krba Tvc Express (16327) 06:05 06:15 10 min N N Y N N Y N
Tvc Chennai Express (12696) 03:45 03:50 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Tvc Chennai Express (12698) 05:55 06:00 5 min N N N N N Y N
Coimbatore Express (16617) 04:25 04:30 5 min N N Y N N N N
Yercaud Express (16669) 06:25 Ends   Y Y Y Y Y Y Y
Chennai Express (12682) 00:50 00:55 5 min N N N N Y N N
West Coast Express (16627) 18:00 18:10 10 min Y Y Y Y Y Y Y
West Coast Express (16628) 08:25 08:35 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Yercaud Express (16670) Starts 21:00   Y Y Y Y Y Y Y
Shalimar Express (22641) 03:05 03:10 5 min N N N Y N Y N
Ahilyanagari Express (22646) 17:05 17:15 10 min N N N N N Y N
Korba Express (22648) 17:05 17:15 10 min Y N N Y N N N
Vsg Vlnk Express (07323) 05:30 05:40 10 min N N Y N N N N
Chennai Express (06004) 00:15 00:20 5 min N N N N Y N N
Vlnk Vsg Express (07324) 04:25 04:30 5 min N N N Y N N N
Shatabdi Express (12243) 12:22 12:25 3 min Y N Y Y Y Y Y
Ernakulam Superfast Express (12684) 00:05 00:10 5 min N Y N Y N N N
West Coast Express (22637) 17:40 17:45 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Nilagiri Express (12671) 02:47 02:50 3 min Y Y Y Y Y Y Y
Nilagiri Express (12672) 22:25 22:30 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Coimbatore Express (12679) 20:15 20:20 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Chennai Express (12680) 07:40 07:45 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Rameswaram Express (16618) 21:20 21:25 5 min N Y N N N N N
Tirunelveli Express (11021) 04:15 04:25 10 min N Y Y N N Y N
Ghy Tvc Express (12516) 11:10 11:20 10 min N N Y N N N N
Kongu Express (12648) 07:10 07:15 5 min N N Y N N N N
Gurudev Express (12660) 09:40 09:50 10 min N N Y N N N N
Mangalore Express (16855) 23:10 23:15 5 min N N N Y N N N
Kochuveli Acex (16561) 20:52 20:55 3 min N N N Y N N N
Puducherry Express (16856) 02:20 02:25 5 min N N N N Y N N
Ghy Tvc Express (12508) 11:10 11:20 10 min N N N N Y N N
Swarna Jayanti (12644) 23:10 23:15 5 min N N N N Y N N
Cdg Mdu Superfast Express (22688) 08:35 08:45 10 min Y N N N Y N N
Kcvl Ypr Ac Express (16562) 22:40 22:45 5 min N N N N Y N N
Coimbatore Express (12681) 04:27 04:30 3 min N N N N N Y N
Vsg Vlnk Express (07325) 00:45 00:55 10 min N N N N N N Y
Vlnk Vsg Express (07326) 04:25 04:30 5 min Y N N N N N N
Bangalore Superfast Express (22607) 22:40 22:45 5 min N N N N N N Y
Ernakulam Superfast Express (22608) 00:05 00:10 5 min Y N N N N N N
Ten Bilaspur Express (22620) 15:10 15:20 10 min N N N N N N Y
Kacheguda Express (17616) 18:55 19:05 10 min N N N N N N Y
Gurudev Express (12659) 03:15 03:20 5 min N N N N N N Y
Maq Kcg Express (17605) 05:45 05:50 5 min N N Y N N Y N
Bangalore Superfast Express (12683) 22:40 22:45 5 min Y N Y N N N N
Bsp Ers S F Express (22815) 15:30 15:40 10 min Y N N N N N N
Shm Tvc Superfast Express (22642) 10:10 10:20 10 min N Y N N N N Y
Trivandram Express (16331) 17:00 17:10 10 min Y N N N N N N
Navyug Express (16687) 03:00 03:10 10 min Y N N N N N N
Nizamuddin Express (12643) 00:50 00:55 5 min N Y N N N N N
Bsp Ten Express (22619) 15:30 15:40 10 min N Y N N N N N
Dadar Ten Express (22629) 21:20 21:25 5 min N N N N Y N N
Dhn Alappuzha E (13351) 10:20 10:30 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Vivek Express (15906) 20:35 20:40 5 min N N N N N Y N
Tata Allp Express (18189) 10:20 10:30 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Ahilyanagari Express (22645) 06:00 06:10 10 min Y N N N N N N
Tn Cbe Link Express (16611) 05:10 05:15 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Cbe Tn Link Express (16612) 22:00 22:10 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Dhanbad Express (13352) 13:50 14:00 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Kochuveli Express (16315) 22:20 22:25 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Tirupathi Express (22616) 07:25 07:30 5 min N Y N Y Y N Y
Coimbatore Express (16609) 05:10 05:15 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Lokmanya Tt Express (11014) 10:20 10:25 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Coimbatore Express (11013) 04:40 04:45 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Ernakulam Express (16187) 23:00 23:05 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Ers Karaikalexp (16188) 04:40 04:45 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Mangalore Mail (12601) 01:50 01:55 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Chennai Mail (12602) 23:20 23:25 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Chennai Mail (12624) 01:15 01:20 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Kerala Express (12625) 21:50 22:00 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Bangalore Express (16525) 00:25 00:30 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Ypr Cannanore E (16527) 01:35 01:40 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Yesvantpur Express (16528) 01:05 01:10 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Vlnk Vsg Express (17316) 06:50 07:00 10 min N Y N N N N N
Cape Mumbai Express (16382) 19:50 20:00 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Puducherry Express (16858) 02:20 02:25 5 min N N N N N N Y
Chemmozhi Express (16615) 02:35 02:40 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Jan Shatabdi Express (12083) 19:17 19:20 3 min Y N Y Y Y Y Y
Jan Shatabdi Express (12084) 08:30 08:35 5 min Y N Y Y Y Y Y
Dehradun Express (12687) 03:00 03:10 10 min N N Y N N N Y
Kovai Express (12675) 11:52 11:55 3 min Y Y Y Y Y Y Y
Cheran Express (12674) 00:15 00:20 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Kovai Express (12676) 16:22 16:25 3 min Y Y Y Y Y Y Y
Mangalore Express (12685) 22:40 22:45 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Chennai Express (12686) 01:30 01:35 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Ers Bilaspur Express (22816) 15:10 15:20 10 min N N Y N N N N
Nagarcoil Express (16339) 17:00 17:10 10 min N N Y Y Y N Y
Tpty Cbe Express (22615) 20:35 20:40 5 min Y N Y Y N Y N
Mangaloreexp (16565) 07:10 07:15 5 min N N N N N N Y
Maq Vivek Express (22851) 23:10 23:15 5 min N N N Y N N N
Ten Dr Express (22630) 13:15 13:20 5 min N N Y N N N N
Chemmozhi Express (16616) 01:45 01:50 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Yesvantpur Express (12258) 03:15 03:20 5 min Y N Y N Y N N
Kochuveli Express (12777) 20:52 20:55 3 min N N Y N N N N
Guwahati Express (12515) 23:10 23:15 5 min N N N N N N Y
Yercaud Express (22649) 05:50 Ends   Y Y Y Y Y Y Y
Hubli Express (12778) 22:40 22:45 5 min N N N Y N N N
Pnbe Ers Express (22644) 10:10 10:20 10 min N N N Y Y N N
Nagercoil Express (12689) 00:20 00:30 10 min N N N N Y N N
Himsagar Express (16317) 03:00 03:10 10 min N N N N Y N N
Alleppey Express (22639) 02:11 02:15 4 min Y Y Y Y Y Y Y
Nizamuddin Express (12645) 00:50 00:55 5 min N N N N N Y N
West Coast Express (22638) 08:10 08:15 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Yesvantpur Express (16566) 05:45 05:50 5 min Y N N N N N N
Src Vivek Express (22852) 08:30 08:40 10 min N N N N N Y N
Kcg Mdu Express (17615) 00:20 00:30 10 min N N N N N Y N
Mangalore Express (16857) 23:35 23:40 5 min N N N N N Y N
Sabari Express (17230) 06:55 07:05 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Vivek Express (19567) 06:05 06:15 10 min N N N N N N Y
Velankanni Express (17315) 05:15 05:25 10 min Y N N N N N N
Ncj Chennai Express (12690) 05:50 06:00 10 min N N N N N N Y
Coimbatore Express (16613) 23:45 23:50 5 min N N N N N N Y
Rameswaram Express (16734) 12:35 12:45 10 min N Y N N N N N
Patna Express (22643) 23:10 23:15 5 min Y Y N N N N N
Mysore Express (16235) 00:00 00:10 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Rajkot Express (16614) 00:50 00:55 5 min N N N Y N N N
Vivek Express (19568) 23:55 00:05 10 min N N N Y N N N
Dbrg Vivek Express (15905) 11:10 11:15 5 min N N N Y N N N
Ddn Mdu Superfast Express (12688) 08:35 08:45 10 min Y N N N Y N N
Cbe Jaipur Express (12969) 10:45 10:50 5 min N N N N Y N N
Rmm Okha Express (16733) 05:10 05:20 10 min N N N N Y N N
Chennai Express (06338) 03:20 03:35 15 min N Y N N N N N
Yercaud Express (22650) Starts 21:00   Y Y Y Y Y Y Y
Mas Cbe Premium (00603) 03:05 03:10 5 min N N Y N N N N
Bangalore Express (12678) 14:30 14:35 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Raptisagar Express (12512) 17:05 17:15 10 min N Y Y N N N Y
Trivandrum Mail (12623) 01:05 01:10 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Bangalore Express (16316) 02:40 02:45 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Cbe Mas Premium (00604) 23:30 23:35 5 min N N N N N N Y
Trivandrum Express (12695) 21:25 21:30 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Coimbatore Express (06603) 15:55 16:00 5 min Y N N N N N N
Raptisagar Express (12522) 17:05 17:15 10 min N N N N Y N N
Shatabdi Express (12244) 16:41 16:45 4 min Y N Y Y Y Y Y
Ms Mangalore Express (16859) 08:25 08:35 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Maq Chennai Express (16860) 17:55 18:05 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Tvc Chennai Express (12696) 03:45 03:50 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Ers Millenum Express (12646) 23:10 23:15 5 min N Y N N N N N
Mas Cbe Premium (00605) 03:05 03:10 5 min Y Y N N N N N
Chennai Express (06606) Starts 13:45   Y N N N N N N
Kanyakumari Express (16381) 22:05 22:10 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Pnbe Ers Express (16360) 16:40 16:50 10 min N Y N N N N N
Ers Patna Express (16359) 05:15 05:20 5 min N N N N N Y N
Jp Cbe Superfast Express (12970) 15:55 16:00 5 min N Y N N N N N
Qln Vskp Express (18568) 06:35 06:40 5 min N N N N Y N N
Rapti Sagar Express (12511) 06:00 06:10 10 min N N N Y Y N Y
Ten Jammu Express (16787) 01:45 03:10 85 min Y N N N Y N N
Kcg Maq Express (17606) 00:20 00:25 5 min N Y N N Y N N
Guwahati Express (12507) 03:05 03:10 5 min N Y N N N N N
Rapti Sagar Express (12521) 06:00 06:10 10 min Y N N N N N N
Chennai Express (22640) 23:45 23:50 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Vskp Qln Express (18567) 04:27 04:30 3 min N N N Y N N N
Mumbai Express (16340) 15:30 15:40 10 min Y Y Y N Y N N
Mysore Express (16231) 23:30 23:40 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Himsagar Express (16318) 08:00 08:15 15 min Y N N N N N N
Himsagar Express (16318) 07:50 09:05 75 min Y N N N N N N
Cct Qln Special (07211) 14:35 14:50 15 min Y Y Y Y Y Y Y
Hyb Qln Special (07109) 11:40 12:05 25 min Y Y Y Y Y Y Y
Mailaduturai Express (16232) 00:50 01:00 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Skzr Qln Special (07111) 17:10 17:30 20 min N N Y N Y N N
Kochuveli Gr (12257) 02:25 02:30 5 min N Y N Y N N Y
Kacheguda Express (07116) 09:10 09:15 5 min Y N N N N N N
Trivandrum Express (12697) 20:52 20:55 3 min N N N N N N Y
Chalukya Express (11022) 21:25 21:35 10 min Y N N Y Y N N
Mumbai Express (16332) 15:10 15:20 10 min N N N N N Y N
Kerala Express (12626) 03:20 03:25 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Nagercoil Express (16610) 22:00 22:10 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Krba Tvc Express (22647) 06:00 06:10 10 min N N Y N N Y N
Kongu Express (12647) 16:30 16:35 5 min N N N N N N Y
Hubli Express (12778) 22:40 22:45 5 min N N N Y N N N
Cheran Express (12673) 03:55 04:00 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Ernakulam Express (12677) 11:20 11:30 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Navyug Express (16688) 13:10 13:20 10 min N N N Y N N N
Navyug Express (16688) 13:10 13:40 30 min N N N Y N N N
Sabari Express (17229) 18:20 18:30 10 min Y Y Y Y Y Y Y
Kanyakumari Express (16526) 01:25 01:30 5 min Y Y Y Y Y Y Y
Tuticorin Express (16236) 03:15 03:25 10 min Y Y Y Y Y Y Y