முக்கியமான தொடர்புகள்

நகராட்சி நிர்வாகம்

ஆணையாளர், பவானி நகராட்சி 04256 230556

commr.bhavani@tn.gov.in

டி.எஸ்.பி அலுவலகம், பவானி 04256 230200, 9498101221
பவானி காவல் நிலையம், மேட்டூர் சாலை 04256 230243, 9498101213
பெண்கள் காவல் நிலையம், அந்தூர் சாலை 04256 235246

தீயணைப்புத் துறை

தீயணைப்பு சேவை நிலையம், மேட்டூர் சாலை 04256 230211 , 9445086352