பொது பிரிவு

பவானி நகராட்சி இரண்டாம் தர நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகம் மற்றும் கணக்குகள் பிரிவில் ஆணையாளருக்கு அடுத்த நிர்வாகத்தின் தலைவராக உள்ளார், மேலும் அவர் பொது மேற்பார்வை மற்றும் அலுவலக நிர்வாகத்திற்கு பொறுப்பானவர். அனைத்து ஸ்தாபன விவகாரங்களும் பொது நிர்வாகத்துடன் கையாளப்பட்டன.

 

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலிப்பணியிடம் மேலாளர்
2 எஸ்.மோகன் கணக்கர்
3 எஸ்.மோகன் சந்தர் உதவியாளர்
4 வி.கருப்புசாமி இளநிலை உதவியாளர்
5 ஆர்.வின்சென்ட் ராஜ் இளநிலை உதவியாளர்
6 காலிப்பணியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
7 கே.சி.சரண்குமார் இளநிலை உதவியாளர்
8 சி.எஸ்.விஜயலட்சுமி பதிவறை எழுத்தர்
9 காலிப்பணியிடம் அலுவலக உதவியாளர்
10 கே.சங்கரன் இரவு காவலர்