பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

நகராட்சி நல அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

Sl.No Name of the Employee Thiru/Thirumathi Designation
1 R SENTHILKUMAR SANITARY OFFICER
2 M SELVARAJ SANITARY INSPECTOR
3 E VELU SANITARY WORK SUPERVISOR
4 K THIRUTHANIVAASAN SANITARY WORK SUPERVISOR
5 M KARTHIKEYAN SANITARY WORK SUPERVISOR
6 S GUNASEKARAN SANITARY WORK SUPERVISOR
7 DURAISAMY C CLEANLINESS WORKER
8 SAVITHIRI A CLEANLINESS WORKER
9 PARVATHI A CLEANLINESS WORKER
10 BANNARI M CLEANLINESS WORKER
11 MADHESWARI CLEANLINESS WORKER
12 LAKSHMI V CLEANLINESS WORKER
13 RAJA T CLEANLINESS WORKER
14 APPURAJ S CLEANLINESS WORKER
15 PALANIAPPAN CLEANLINESS WORKER
16 RAJAMMAL CLEANLINESS WORKER
17 BOOPATHI R CLEANLINESS WORKER
18 KUPPURAJ M CLEANLINESS WORKER
19 MADAIYAN S CLEANLINESS WORKER
20 MUNIYAPPAN P CLEANLINESS WORKER
21 Govindammal K CLEANLINESS WORKER
22 PATTAPPAN CLEANLINESS WORKER
23 KARTHIYAPPAN CLEANLINESS WORKER
24 ARJUNAN K CLEANLINESS WORKER
25 SELVARAJ S CLEANLINESS WORKER
26 MOHAN K CLEANLINESS WORKER
27 SARAVANAN S CLEANLINESS WORKER
28 KANDAN S CLEANLINESS WORKER
29 MARUTHAIYAN K CLEANLINESS WORKER
30 MOHANRAJ M CLEANLINESS WORKER
31 KUPPAYEE S CLEANLINESS WORKER
32 MATHAMMAL M CLEANLINESS WORKER
33 VASANTHI A CLEANLINESS WORKER
34 RAMASAMY R CLEANLINESS WORKER
35 SELVARAJ M CLEANLINESS WORKER
36 LAKSHMI M CLEANLINESS WORKER
37 MARUYAMMAL S CLEANLINESS WORKER
38 NAGARAJAN N CLEANLINESS WORKER
39 POOVAYEE P CLEANLINESS WORKER
40 RAJATHI K CLEANLINESS WORKER
41 SHANMUGAM S CLEANLINESS WORKER
42 MARAN S CLEANLINESS WORKER
43 MARIYAMMAL P CLEANLINESS WORKER
44 JANAKI P CLEANLINESS WORKER
45 THANGAMMAL R CLEANLINESS WORKER
46 ATHAYEE J CLEANLINESS WORKER
47 THENMOZHI P CLEANLINESS WORKER
48 SHANMUGAM P CLEANLINESS WORKER
49 CHITTHAN V CLEANLINESS WORKER
50 KARUPPUSAMY A CLEANLINESS WORKER
51 SRINIVASAN B CLEANLINESS WORKER
52 SANGAMESWARI N CLEANLINESS WORKER
53 DHANALAKSHMI M CLEANLINESS WORKER
54 CHELLAPPAN R CLEANLINESS WORKER
55 RANGANATHAN A CLEANLINESS WORKER
56 MATHESWARI M CLEANLINESS WORKER
57 RAMESH M CLEANLINESS WORKER
58 MURUGAN C CLEANLINESS WORKER
59 SELVI M CLEANLINESS WORKER
60 MARIYAMMAL M CLEANLINESS WORKER
61 M VELMANI DRIVER
62 A VIJAYAKUMAR DRIVER
63 RAMASAMY A P DRIVER
64 VEERAMANI M DRIVER
65 MURUGESAN S FIELD ASSISTANT
66 T R RENUKA MATERNITY ASSISTANT
67 C VELUMANI WATCHMAN