நகரத்தை பற்றி

பவானி நகரத்தைப் பற்றி

1978 ஆம் ஆண்டில் 01.04.1978 அன்று பவானி நகராட்சி மூன்றாம் தர நகராட்சியாக அமைக்கப்பட்டது, மேலும் இது இரண்டாம் தர நகராட்சியாக G.O.MS.No.1073, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நீர் வழங்கல் துறை, Dt: 19.12.1990 மூலம் தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இது ஒரு சுற்றுலா மையமாக இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. பவானி என்பது தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய நடுத்தர நகரமாகும், இது பவானி மற்றும் காவிரி நதியின் சங்கமத்தில் அமைந்துள்ளது. புகழ்பெற்ற சங்கமேஸ்வரர் கோயில் காவிரி நதி மற்றும் பவானி சங்கமத்தில் அமைந்துள்ளது, இது ஆண்டு முழுவதும் ஏராளமான யாத்ரீகர்களை ஈர்க்கிறது. ஈரோடடு, சத்தியமங்கலம், மேட்டூர், அந்தியூர் மற்றும் சேலம் ஆகிய சாலைகள் மூலம் இந்த நகரம் நன்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சியின் அதிகார வரம்பு 2.17 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் பரவியுள்ளது.  வளர்ந்த பகுதிகள் இதில் 80% ஆகும், மீதமுள்ள பகுதிகள் விவசாய மற்றும் காலியான நிலங்கள். நகரத்தின் மாஸ்டர் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் மண்டல அமைப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. நகரத்தின் பொதுவான நிலப்பரப்பு தட்டையானது, ஆறுகளின் சங்கமத்தை நோக்கி சற்று சாய்வானது.