ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர் (பொ)

பெயர் திரு.கே.கதிர்வேல்
அலுவலக முகவரி வர்ணபுரம் 2வது வீதி

பவானி – 638301

தொலைபேசி

அலைபேசி

04256 230556

7358398947

மெயில் commr.bhavani@tn.gov.in