Council Resolution

2018

2019

2020

2021

JAN-2018 JAN-2019 JAN-2020 JAN-2021

FEB-2018

FEB-2019 FEB-2020 FEB-2021

MARCH-2018

Mar 2019 Council not assembled due to Parliament Election MARCH-2020 Mar 2021 Council not assembled due to Assembly Election

APRIL-2018

Apr 2019 Council not assembled due to Parliament Election APRIL-2020  Apr 2021 Council not assembled due to Assembly Election

MAY-2018

MAY-2019  MAY-2020 MAY-2021

JUNE-2018

JUNE -2019  JUNE-2020 JUNE-2021

JULY-2018

JULY-2019  JULY-2020  JULY-2021

AUG-2018

AUG-2019  AUG-2020 AUG-2021

SEP-2018

SEP-2019 SEP-2020   

OCT-2018

OCT-2019  OCT-2020  

NOV-2018

NOV-2019  NOV-2020  
DEC-2018

DEC-2019

DEC-2020