பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

சுகாதார அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 அப்துல் ஜாப்பர்.எம் சுகாதார அலுவலர்  (பொறுப்பு)
2 பிரகாஷ்.ஜி துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 பிரகாஷ்.எஸ் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 அப்துல் ஜாப்பர்.எம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 ரவிச்சந்திரன்.எம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 நாகராஜ்.ஏ துப்புரவு ஆய்வாளர்
7 சிவகுமார்.எஸ் துப்புரவு ஆய்வாளர்
8 ஏழுமலை.எஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 முத்துராமன்.எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 ரவி.கே துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 லஷ்மிபதி.கே துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
12 சிவகுமார்.எம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
13 பன்னீர்செல்வம்.ஏ துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
14 சுதாகர்.பீ துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
15 பாலாஜி.என் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
16 பால்.ஜி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
17 லோகநாதன்.ஜி.எஸ் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
18 ஹரிகுமார்.கே துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
19 கோவிந்தராஜலு.ஜி ஓட்டுநர்
20 சண்முகம்.எம் ஓட்டுநர்
21 ஐயப்பன்.வி ஓட்டுநர்
22 செட்டு.எல் ஓட்டுநர்
23 புருஷாத்தமன்.எஸ் ஓட்டுநர்
24 பாலு.எஸ் ஓட்டுநர்
25 பிரேம்குமார்.எம் ஓட்டுநர்
26 சகாதேவன்.எம் ஓட்டுநர்
27 தவிடு.ஆர் ஓட்டுநர்
28 வெங்கடேசன்.டி ஓட்டுநர்
29 நாகராஜன்.பி ஓட்டுநர்
30 தம்பிரான்.என் ஓட்டுநர்
31 கோபி.எஸ் ஓட்டுநர்
32 ரூபன்.கே ஓட்டுநர்
33 குமார்.எம் களப்பணி உதவியாளர்