தொடர்பு கொள்ள

மாநகராட்சி ஆணையர்
என்.எம்.ரோடு
ஆவடி - 600054
தொலைபேசி : 044-26555777

மின்னஞ்சல்: commr.avadi@tn.gov.in