ஆணையாளர்

மாநகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு.
அலுவலக முகவரி என்.எம். ரோடு

ஆவடி-600054

தொலைபேசி 044-26555777
மெயில் commr.avadi@tn.gov.in