பொது பிரிவு

ஆத்தூர் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 எ. ராஜ்குமார் மேலாளர்
2 எஸ். மஞ்சுளா இளநிலை உதவியாளர்
8 SYED ABDUL AJIM S இளநிலை உதவியாளர்
9 சரவணன் எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
10 கலியசாமி  பி இளநிலை உதவியாளர்
11 வாசுதேவன் இளநிலை உதவியாளர்
12 கவிதா இளநிலை உதவியாளர்
13 சரவணன் கே இளநிலை உதவியாளர்
14 பஸ்காரன் இளநிலை உதவியாளர்
15 சாமிநாதன்.வி இளநிலை உதவியாளர்
16 சிவக்குமார்.மு இளநிலை உதவியாளர்
17 லுக்காஸ்.பி இளநிலை உதவியாளர்
18 சாமுண்டிஸ்வரி.ச இளநிலை உதவியாளர்
19 சரளா.தா இளநிலை உதவியாளர்
20 தவக்குமார்.ரா இளநிலை உதவியாளர்
21 காலியிடம் இளநிலை உதவியாளர்
22 செல்வராணி.மு தட்டச்சர்
23 தேவி.சி தட்டச்சர்
24 டேவிட்.ஐ பதிவறை எழுத்தர்
25 சுரேஷ்குமார்.ஜெ பதிவறை எழுத்தர்
26 பிரதாபன்.டி பதிவறை எழுத்தர்
27 ராக்சன்.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
28 கோவிந்தராஜ்.என் அலுவலக உதவியாளர்
29 சுப்பிரமணி.எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
30 அன்பழகன்.என்.ஏ.எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
31 அசோக்.ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
32 செல்வராஜ்.ஜி அலுவலக உதவியாளர்
33 சிட்டிபாபு.இரா அலுவலக உதவியாளர்
34 அருள்முருகன்.எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
35 வெங்கட்ராமன்.என் அலுவலக உதவியாளர்
36 சரவணன்.எஸ் அலுவலக உதவியாளர்
37 சிவானந்தம்.எஸ் இரவு காவலர்