ஆணையாளர்

நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர்
அலுவலக முகவரி ரணிபெட் மெயின் ரோடு

ஆத்தூர்-636102

தொலைபேசி 04282-240773
மெயில் commr.attur@tn.gov.in