எரிவாயு மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

ஆத்தூர்நகராட்சி

நவீனஎரிவாயுதகனமேடைவிபரம்

வரிசை.எண் எரிவாயுதகனமேடைமுகவரி தகனம்வகை பராமரிப்புவிவரங்கள் தொடர்புஎண்

 

 

1 வீரகனூர்ரோடு, ஆத்தூர் எரிவாயு ஆத்தூர்இளைஞர்அறக்கட்டளை 9487203911

 

 

ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர்மற்றும்துப்புரவுஆய்வாளர்விவரங்கள்

வரிசை .எண் பதவி அலுவலரின்பெயர்திரு/திருமதி தொடர்புஎண்

 

 

1 ஒருங்கிணைப்புஅலுவலர் என்.திருமூர்த்தி,

துப்புரவுஅலுவலர்

9443433140

 

 

2 துப்புரவுஆய்வாளர் ஆர்.பிரபாகரன் 9159793986

 

கே.குமார் 8526204304