பொது பிரிவு

அரியலூர் நகராட்சி

 

அரியலூர் நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சி ஆகும்.

மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 வி.ஜெயராமன் மேலாளர்
2 ராஜேந்திரன் .ப உதவியாளர்
3 செந்தில் குமார் து. இளநிலை உதவியாளர்
4 மகாராஜா து. இளநிலை உதவியாளர்
5 குணசேகரன் இளநிலை உதவியாளர்
6 சக்திவேல் எம். பதிவறை எழுத்தர்
7 சித்ரா ஆர். அலுவலக உதவியாளர்
8 சகாயம் இரவு காவலர்