காண வேண்டிய இடங்கள்

காண வேண்டிய இடங்கள்

அரியலூர் நகராட்சி

கோயில்கள் மற்றும் பிற சுவாரஸ்யமான இடங்கள்

1.கங்கை கொண்ட சோழாபுரம்

” உலக புகழ்பெற்ற இந்து கோயில் மேற்கு இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய கோயிலாகும், .

2. கலியபெருமாள் கோவில்

3. திருவரங்கம்

இந்த ஊரிலிருந்து 50 கி.மீ தூரத்தில் திருவரங்கம் தெற்கு திசையில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் ஆதி அரங்கன் என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறது.