பொது பிரிவு

ஆற்காடு நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 காலியிடம் மேலாளர்
2 முரளிதரன்.கே கணக்கர்
3 சேகர்.மு உதவியாளர் (சத்துணவு)
4 தனசேகர்.சு இள நிலை உதவியாளர்
5 ராஜகுமாரி.ந இளநிலை உதவியாளர்
6 ஜெய்குமார்.ஆ இளநிலை உதவியாளர்
7 ராஜ்குமார்.ரா இளநிலை உதவியாளர்
8 ஜீவரத்தினம்.எஸ் இளநிலை உதவியாளர்
9 ஜோப்ஆனந்தராஜ். பி இளநிலை உதவியாளர்
10 சரவணன்.க இளநிலை உதவியாளர்
11 நாகேந்திரன் இளநிலை உதவியாளர்
12
ராமன்.ச இளநிலை உதவியாளர்
13 சரவணன் எம்.எஸ். தட்டச்சர்
14 பிரகாஷ்ராஜ்.மோ பதிவறை எழுத்தர்
15 பாலாஜி.கை அலுவலக உதவியாளர்
16 பிரேமா.உ அலுவலக உதவியாளர்
17 அமுதா.ர அலுவலக உதவியாளர்
18 ராஜேஸ்வரி. க அலுவலக உதவியாளர்
19 சூர்யா. ஆர் அலுவலக உதவியாளர்
20 அன்பரசன்.க அலுவலக இரவு காவலர்