பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

துப்புரவு அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் துப்புரவு  அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 திரு.எம்.பாஸ்கர் துப்புரவு அலுவலர்
2 திரு.செல்வராஜ துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 திரு.சத்தியமூர்த்தி துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 திரு.பெ.முருகன் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 திரு.வெங்கடேசன் (ஆற்காடு) துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6 திரு.வெங்கடேசன் (வேலூர்) துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 திரு.கேசவன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
8 திரு.பிரேம்நாத் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
9 திரு.எல்.ரவிசந்திரன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
10 காலியிடம் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
11 திரு.மணிமொழி ஒட்டுநர்
12 திரு.ராஜா ஓட்டுனர்
13 திரு.எம்.நரசிம்மன் ஓட்டுனர்
14 திரு.கே.ராஜன் ஓட்டுனர்
15 திரு.ராஜரத்தினம் களப்பணியாளர்
16 திருமதி.பி.கிரேசி அமுதரசி மகப்பேறு உதவியாளர்
17 திருமதி.பி.எல்லம்மாள் மகப்பேறு ஆயா
18 திரு.டி.எஸ்.பாஸ்கரன் சித்தா பார்மசிஸ்ட்
19 காலியிடம் சித்தா இரவு காவலர்