நகர மன்ற உறுப்பினர்கள்

வ.எண். வார்டு உறுப்பினர் பெயர்  கைபேசி எண் போட்டோ
1 வார்டு 1 திரு முனவர் பாஷா ஷே 7845692984
2 வார்டு 2 திரு இராஜசேகர் பொ 9443103562
3 வார்டு 3 திரு ஆனந்தன் ப 9443037115
4 வார்டு 4 திருமதி அனு அ 9080716024
5 வார்டு 5 திருமதி தமிழ் செல்வி கோ 9790111123
6 வார்டு 6 திருமதி ராஜலட்சுமி எல் 9944414864
7 வார்டு 7 திருமதி ஜெயலஷ்மி வே 9003333898
8 வார்டு 8 திருமதி சுதா ம 7904566690
9 வார்டு 9 திருமதி விமலா பூ 9626441277
10 வார்டு 10 திருமதி ஜெயந்தி ப 9629408815
11 வார்டு 11 திருமதி தேவி பெ 9443233147
12 வார்டு 12 திரு லோகேஷ் 9442164555
13 வார்டு 13 திருமதி.கண்மணி 8608559767
14 வார்டு 14 திரு கண்ணன் ந 9597915640
15 வார்டு 15 திருமதி உஷா 9443103562
16 வார்டு 16 திருமதி பாவை 9952186186
17 வார்டு 17 திருமதி கீதா கே 9443398999
18 வார்டு 18 திரு செல்வம் கோ 9361710883
19 வார்டு 19 திரு குணாளன் தா 9865475285
20 வார்டு 20 திரு தட்சிணா மூர்த்தி சி 9843629439
21 வார்டு 21 திரு விஜயகுமார் வி 9443238124
22 வார்டு 22 திருமதி டாக்டர் பவளக்கொடி எஸ் 9443686306
23 வார்டு 23 திருமதி காமாட்சி பி 9994478234
24 வார்டு 24 திரு தணிகேசன் கு 9894119381
25 வார்டு 25 திரு செல்வம் ஏ என் 9443335298
26 வார்டு 26 திருமதி பாஞ்சாலி வெ 9942394533
27 வார்டு 27 திருமதி கீதா எஸ் 9789684555
28 வார்டு 28 திரு உதயகுமார் கே 9597360888
29 வார்டு 29 திருமதி செல்வி ர 9500462658
30 வார்டு 30 திரு ரவிசந்திரன் ம 8122145180