பொறியியல் பிரிவு

பெயர்

பதவி

தங்கபாண்டி .ஜி

காலி பணியிடம்

சரவணன் .ரா

பாலமுருகன் .வி

காலி பணியிடம்

ஜெ.ரவிச்சந்திரன்

காலி பணியிடம்

சு.கார்த்திகேயன்

மு.ராதா

மூ.செல்லமுத்து

ந.திலகராஜா

நா.முருகன்

வே.சரவணன்

மு.அன்வர்அலி

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

அ.ராபர்ட்சாமுவேல்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

ரா.சிவக்குமார்

வீர.ஜெய்சங்கர்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

காலி பணியிடம்

நகராட்சி பொறியாளர்

உதவி பொறியாளர்

பொதுப் பணி மேற்பார்வையாளர்

பணி ஆய்வர்

மின்பணியாளர்

மின்பணியாளர்

மின்பணியாளர்

குழாய் பொருத்துனர்

மின்கம்பியாளர்

மின்கம்பியாளர்

மின்கம்பி உதவியாளர்

மின்கம்பி உதவியாளர்

ஓட்டுநர்

குழாய் துலக்குநர்

குளகாவலர்

குளகாவலர்

குழாய் துலக்குநர்

மேல்நிலைத்தொட்டி காவலர்

மேல்நிலைத்தொட்டி காவலர்

மேல்நிலைத்தொட்டி காவலர்

மேல்நிலைத்தொட்டி காவலர்

மேல்நிலைத்தொட்டி காவலர்

பூங்கா காவலர்

பூங்கா காவலர்

பூங்கா காவலர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்

மேல்நிலைத்தொட்டி உதவியாளர்