பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

சுகாதார அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி நல அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

பெயர்

பதவி

சக்திவேல்

சரவணன் .வி

காலிப்பணியிடம்

பழனிச்சாமி

க.ஆத்மநாதன்

ந.சுந்தரராஜன்

அ.இளங்கோ

வீ.ஆசைத்தம்பி

கார்த்திகேயன் .ப்பி

வை.சக்திவேல்

மு.அன்புமதி

த.நாடிமுத்து

அ.சிதம்பரம்

சீ.ஜெயசங்கர்

சா.லீதியால்அருள்மேரி

காலிப்பணியிடம்

சுகாதார அலுவலர்

சுகாதார ஆய்வாளர்

சுகாதார ஆய்வாளர்

சுகாதார மேற்பார்வையாளர்

சுகாதார மேற்பார்வையாளர்

சுகாதார மேற்பார்வையாளர்

சுகாதார மேற்பார்வையாளர்

சுகாதார மேற்பார்வையாளர்

களப்பணியாளர்

ஓட்டுநர்

ஓட்டுநர்

ஓட்டுநர்

ஓட்டுநர்

ஓட்டுநர்

மகப்பேறு உதவியாளர்

மகப்பேறு ஆயா