நகரத்தை அடைவது எப்படி

அறந்தாங்கியை அடைய

வான் வழி

அறந்தாங்கியில் இருந்து 90 கி.மீ தூரத்தில் திருச்சி விமான நிலையம் உள்ளது.  மற்றொரு விமான நிலையமான மதுரை விமான நிலையம் அறந்தாங்கியில் இருந்து 120 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது.

சாலை வழி