கழிவுநீர்

                    அறந்தாங்கி நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை வசதி இல்லை. மனித கழிவை அப்புறப்படுத்துவது பொதுவாக தனிப்பட்ட வசதிகள் மூலமாகவும், திரவக் கழிவுகள் (சல்லேஜ் மற்றும் சமையலறைக் கழிவுகள்) திறந்த வடிகால் வழியாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

        நகரத்தில் மனித கழிவை அகற்றும் முக்கிய முறை கழிவுநீர் தொட்டிகள், குறைந்த விலை சுகாதார அலகுகள் மற்றும் பொது கழிப்பிட வசதிகள் மூலமாகும். முப்பத்தெட்டு சதவீதம் மக்கள்தொகையில் பாதுகாப்பான அகற்றல் அமைப்புகளுக்கான அணுகல் இல்லை. மக்கள்தொகையில் நாற்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் செப்டிக் டேங்க் வடிவில் மனிதகழிவு அகற்றம்செய்யப்படுகிறது.