எரிவாயு தகனமேடை

எரிவாயு தகனமேடை

வ எண்
தகன மேடை அமைவிடம்
தகன மேடை வகை
தகன மேடை பராமரிப்பு தொடர்பு எண்கள்
1 பட்டுக்கோட்டை சாலை, அறந்தாங்கி எரிவாயு கேபிஎஸ்எஸ்சி டிரஸ்ட் 99657-93787, 99438-46172

தொடர்பு அலுவலர் /துப்புரவு ஆய்வாளர் /துப்புரவு மேற்பார்வையாளர் விபரம்

வ எண் பணி விபரம்
அலுவலர் பெயர் (திரு)
தொடர்பு எண்கள்
1 தொடர்பு அலுவலர்
சி. சேகர், துப்புரவு ஆய்வாளர் 98426-54438 , 97861-94267
2 துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
கே.ஆத்மநாதன், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்
90472-73409, 97885-03322