விடுதிகள்

வ.  எண் உணவகத்தின் பெயர் விலாசம் தொலைபேசி எண்
1 ஆரியாஷ் காந்தி சாலை 9600938666
2 பாலாஜி பவன் காந்தி சாலை 04173-223525
3 பாலாஜி பவன் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் 9944928292