முக்கியமான தொடர்புகள்

வரிசை எண் அலுவலர் பெயர் தொலைபேசி எண் (04173)
1 நகர காவல்  நிலையம் 04173-226006
2 கிராமிய காவல் நிலையம் 9498151485
3 மகளிர் காவல் நிலையம் 9498100483
4 தீயனைப்பு நிலையம் 04173-226001
5 அரசு மருத்துவமனை 04173-226052
6 பயணிகள் பங்களா 9843939470
7 மின் வாரியம் 04173-226003
8 தொலைபேசி புகார்கள் 04173-222600
9 தொலைபேசி விசாரணை புத்தகம் 04173-222300
10 தலைமை தபால் நிலையம் 04173-226909
11 விவசாய அலுவலகம் 04173-223677
12 நகராட்சி அலுவலகம் 04173-226921
13 நகராட்சி ஆணையாளர் 04173-226328
14 நகராட்சி பொறியாளர் 04173-226610
15 வணிகவரி அலுவலகம் 04173-226820
16 மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருவண்ணாமலை 04175-233333