மருத்துவமனைகள்

வரிசை எண் மருத்துமனையின் பெயர்கள் விலாசம் தொலைபேசி எண் (04173)
1
அரசு மருத்துவமனை கோட்டை மேற்குத் தெரு 04173-226052
2 நகர மருத்துவமனை திருவள்ளுவர் தெரு 9952900252
3 சூர்யா மருத்துவமனை சத்தியமூர்த்தி சாலை 04173-228958
4 காயதிரி மருத்துவமனை சத்தியமூர்த்தி சாலை 04173-226458
5 கார்த்தீசன் மருத்துவமனை காந்தி சாலை 04173-223080