பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர் (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1 தி  ராஜாவிஜயகாமராஜ் நகராட்சி பொறியாளர்
2 பி .கெ .சரவணன் உதவி பொறியாளர்
3 ஜி  எஸ் ஷோபன உதவி பொறியாளர்
4 வி. சண்முகம் பணிமேல்பரவர்
5 டி. நாகேந்திரன் ஓட்டுநர்
6 என். வளையாபதி மின்கம்பியாளர்
7 ஆர். மன்னார்சாமி மின்கம்பியாளர்
10 கே. சுப்பிரமணி மின்கம்பி உதவியாளர்
15 டி. தினகரன் இயந்திரம் துலக்குநர்
16 பி. பாஸ்கரன் இயந்திரம் துலக்குநர்
39 எ. சுப்பிரமணியன் குழாய் பொருத்துநர் நிலை-2
40 பி. ஜெகன் குழாய் பொருத்துநர் நிலை-2
44 எஸ். முத்து மீட்டர் மெக்கானிக்