பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

நகராட்சி  துப்புரவு அலுவலர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் நகராட்சி  துப்புரவு அலுவலருக்கு உதவுகிறார்கள்.

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

வ. எண் பெயர் பதவி
1 T. முருகவேல் துப்புரவு அலுவலர்
2 M. குமரவேல் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
4 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
5 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
6 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
7 து. சரவணக்குமார் களப்பணி உதவியாளர்
8 அ. தாமோதரன் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
9 க. தனபால் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
10 மா. மாசிலாமணி துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
11 சே. குமார் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
12 ப. வெங்கடேசன் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
13 அ. தனபால் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
14 ப. ஜெயக்குமார் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
15 காலியிடம் துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்
16 செ. இந்திராபாண்டியன் டிரைவர்
17 அ. மோகன் டிரைவர்
18 ரா. வசந்தி நகரசுகாதார செவிலியர்
19 கு. லட்சுமி நகரசுகாதார செவிலியர்
20 கே. கலைவாணி நகரசுகாதார செவிலியர்
21 காலியிடம் நகரசுகாதார செவிலியர்
22 காலியிடம் நகரசுகாதார செவிலியர்
23 காலியிடம் நகரசுகாதார செவிலியர்
24 காலியிடம் நகரசுகாதார செவிலியர்
25 காலியிடம் நகரசுகாதார செவிலியர்
26 ம. கலைச்செல்வி மகப்பேறு ஆயா
27 கோ. சித்ரா மகப்பேறு ஆயா
28 கு. நிர்மலா மகப்பேறு ஆயா
29 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
30 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
31 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
32 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
33 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
34 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
35 காலியிடம் மகப்பேறு ஆயா
சித்தா மருத்துவ அலுவலர்
1  K P சங்கரேஸ்வரி சித்தா மருத்துவ அலுவலர்