நகரத்தை அடைவது எப்படி

ஆரணி அடைய

விமானம் மூலம்

ஆரணி இருந்து 142 கி.மீ தூரத்தில் சென்னை விமான நிலையம் ஆரணி அடையலாம்.

சாலை வழியாக

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலிருந்தும் வழக்கமான பஸ் சேவைகள் ஆரணிக்கு உள்ளது.