கல்வி நிறுவனங்கள்

வரிசை எண் பள்ளியின் பெயர் தொலைபேசி எண் அரசு மற்றும் தனியார்
1 அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி , கோட்டை தெரு 9092041627 அரசு பள்ளி
2 அரசு பெண்கள் மேல்நிலை. பள்ளி கோட்டை தெரு 9790483420 அரசு பள்ளி
3 சுப்பிரமணி சாஸ்திரி மேல்நிலை. பள்ளி கோட்டை தெரு 9443477348  தனியார் பள்ளி
4 சிறந்த மேல்நிலைப்பள்ளி, வெங்கடேஸ்வர் நகர் 9944006966  தனியார் பள்ளி
4 சி.எஸ்.ஐ மேல்நிலைப்பள்ளி கார்த்திகேயன் சாலை  தனியார் பள்ளி