நகராட்சி ஆணையாளர்

 

பெயர் திரு த  ராஜவிஜயகாமராஜ்
அலுவலக முகவரி நகராட்சி அலுவலகம்

ஆரணி -632301

தொலைபேசி 04173-226328
மெயில் commr.arani@tn.gov.in